Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, Dioni Hotel
 
 
   
 

 

 

Contact

 
 
*Name:  
*Surname:  
Telephone:  
Address:  
Zip Code:  
City:  
*E-mail:  
*Your Question  
 
    * Fields are compulsory
   
 
     
 
 
Dioni Hotel
Tsirigoti 10, Ioannina (Greece)
Τel. & Fax 26510.27864, 26510.27032
Τel. & Fax 26510.29950, 26510.70611
E-mail: info@dionihotel.com
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Contact
Join us on Facebook  
 
Seo by Seo Future   Web Development by Web Future

 

 

Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, Dioni Hotel
 
 
 
 

Contact

 
*Name:
*Surname:
Telephone:
Address:
Zip Code:
City:
*E-mail:
*Your Question
 
 
 
 
Dioni Hotel
Tsirigoti 10, Ioannina (Greece)
Τel. & Fax 26510.27864, 26510.27032
Τel. & Fax 26510.29950, 26510.70611
E-mail: info@dionihotel.com
 
 
 
   
Join us on Facebook
Seo by Seo Future
Web Development by Web Future