Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, Dioni Hotel
 
 
   
 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

 
Τίτλος   Ενίσχυση της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ Α.Ε. που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμός  

15.000

Διαρθρωτικό Ταμείο  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή  

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19

Στόχοι - Αποτελέσματα  

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος
Join us on Facebook  
 
Seo by Seo Future   Web Development by Web Future
 
Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, Dioni Hotel
 
 
 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

 
Τίτλος   Ενίσχυση της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ Α.Ε. που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμός  

15.000

Διαρθρωτικό Ταμείο  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή  

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19

Στόχοι - Αποτελέσματα  

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας

 
 
   
Join us on Facebook
Seo by Seo Future
Web Development by Web Future