Σύνδεσμοι ξενοδοχείου στα Ιωάννινα, Διώνη
 
 
   
 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

 
Τίτλος   Ενίσχυση της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ Α.Ε. που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμός  

15.000

Διαρθρωτικό Ταμείο  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή  

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19

Στόχοι - Αποτελέσματα  

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος
Join us on Facebook  
 
Προώθηση Ιστοσελίδας Seo Future | Κατασκευή Ιστοσελίδας Web Future
 
Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, Dioni Hotel
 
 
 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

 
Τίτλος   Ενίσχυση της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ Α.Ε. που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμός  

15.000

Διαρθρωτικό Ταμείο  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή  

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19

Στόχοι - Αποτελέσματα  

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας

 
 
   
Join us on Facebook
Προώθηση Ιστοσελίδας Seo Future
Κατασκευή Ιστοσελίδας Web Future